Not in my backyard - vil danskerne virkelig den grønne omstilling, når det kommer til stykket?

Not in my backyard - vil danskerne virkelig den grønne omstilling, når det kommer til stykket?